Cách phòng ngừa, tránh bị lừa đảo, Scam khi giao dịch trên mạng.