Discord Nitro

100,000 2,500,000 

hoặc
Lựa chọn các tùy chọn