Netflix Premium 1 người dùng

75,000 760,000 

hoặc
Lựa chọn các tùy chọn