Hướng dẫn lấy Steam Guard Backup Code

Mục lục

Steam Guard Backup Code dùng để bạn đăng nhập khi trong trường hợp không lấy được mã từ điện thoại. Một lần tạo Steam sẽ cấp cho bạn 30 mã và mỗi mã chỉ có thể sử dụng 1 lần.

Lưu ý: Mỗi lần bạn tạo Backup Code mới thì những code cũ sẽ bị vô hiệu

Truy cập vào trang tạo mã

https://store.steampowered.com/twofactor/manage
Chọn Get Backup Codes như hình

Nhập mã OTP SMS

Lưu lại Backup Code

Chia sẻ bài viết

Bài viết mới

Để lại bình luận

Địa chỉ của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc đã được đánh dấu